במציאות אנחנו
קצת פחות
חופרים וקצת
יותר יפים.
שניפגש?